Slide Join Us Contribute Join Us Contribute

Siaran Akhbar

劝林吉祥非专家别不懂装懂 胡栋强吁朝野共抗疫情

Apr 10, 2020

民政党全国署理主席胡栋强提醒行动党顾问林吉祥,现在不是他“喷口水”的时候,现在应该是朝野共同抗疫的时候,不应该在这时候玩政治。

他说,不要趁着肺炎疫情期间胡乱发表谈话,这个时候还要扮医疗专家,“林吉祥还是静静待在家里,顾好自己吧!”

“林吉祥啊,你还是静静比较实际,你又不是医生,更不是医疗界人物,你还要说风凉话,抗疫期间都不见你在协助穷困的人民,更没有响应捐出月薪号召,国家每次发生事情,你就会出现说一堆又一堆的废话,你不要再添乱了,乖乖待在你的家就好。”

他表示,如果召开国会就能解决疫情,政府何必劳师动众,你这林吉祥根本只是在添乱而已,发表的谈话只会让人贻笑大方。

他指出,政府还未决定是否继续延长第二阶段的行管令,你林吉祥却说大马似乎已渡过了第二波新冠肺炎的高峰期,请问你是根据什麽基础达到这个结论的?

“林吉祥比卫生部更有判断力,连怎样应对疫情也可以说到长篇大论,果然是靠一把嘴在政坛混的,大家知道,只有首相或卫生部长,才最有资格发表大马是否已摆脱第二轮疫情,林吉祥你何须来添乱?”

他也讥讽林吉祥说话没有经过大脑,什么制定自己的退场策略?确保在疫苗研发出来之前,能重新启动经济引擎,让生活尽可能恢复正常等,都是风凉话。

他询问林吉祥,在希盟执政期间,你们又做了什么贡献,还不是一样整天靠你那张嘴巴说东道西,根本都没有帮助到国家的发展,更别论去协助处于水深火热中的老百姓。

”林伯伯,你们在第14届全国大选前许下甜言蜜语,执政后又做了什么,你难道忘了你自己现在是反对党议员吗?还要在这个时期出现添乱。”

他说,希盟当时都没有能力处理好国家经济,林伯伯现在反而要教导国盟政府如何处理疫情,劝劝你,还是省起来吧,人民不会当你是英雄,只是会当你吃饱没事做胡言乱语而已。

他表示,林吉祥如果有诚意协助国家,帮助前线医护人员及人民,还是捐出薪金比较实际,不需要再发表废话。

Sedia bantu kerajaan dalam kemajuan pengambilan vaksin

Sedia bantu kerajaan dalam kemajuan pengambilan vaksin

Presiden Nasional GERAKAN Datuk Dr. Dominic Lau Hoe Chai berkata, beliau telah berbincang kemungkinan untuk membuka stesen pengambilan vaksin dalam satu perbincangan secara maya dengan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah.

baca lagi