Slide SERTAI KAMI SUMBANGAN SERTAI KAMI SUMBANGAN

Berita Gerakan

大桥装安全网首长及彭文宝立场不一 莫国安:协调好才宣布免民混淆

Jun 7, 2022

民政党槟州双溪槟榔区发言人莫国安说,在防范槟城大桥轻生案的立场上,槟州首长曹观友及州行政议员彭文宝在装安全网的建议中立场不一,槟州民政党促请二人事先协调后才作宣布,以免让民众混淆。

他今日发文告时表示,在防范槟城大桥轻生案的课题中,当槟州政府未有任何最终决定前,都不应随意发表立场和建议中的措施,因为这将让民众认为槟州政府在此课题上毫无应对方向,“agak-agak”式的发表意见,让人民对政府没有信心。

他说,负责寻找对策应对大桥自杀风的行政议员彭文宝早前公开表示或在大桥底下装安全网,但是首长曹观友却在日前直接表示在大桥底安装安全网无法根治大桥自杀事件,显然,首长和行政议员在这课题上没有协调,不然就是行政议员没有向首长汇报进展。

民政认同首长曹观友论点

莫国安说,民政党基本上认同首长曹观友的论点,大桥的轻生事件必须从心理角度去应对,因为企图轻生人士可以选择转移轻生地点。

他说,在心理学中有有一种叫“维特效应”的轻生模仿效应,槟州政府应该与心理专家研究这个效应是否即将在槟州出现或是已经存在,以及根据心理专家的建议找出最终的应对方案。

他说,“维特效应” 的定义是参照一个流行的轻生方式或特定人物的轻生方式所进行的轻生行为,所以槟州政府与心理专家团应该尽早分析近期所有的轻生事件,评估轻生者所模仿的趋向是根据其方式、地点或是原因而模仿轻生,一旦找出所有相关论点后,州政府才有一个方向去寻找应对方案。

PN dan BN, pengundi keliru

PN dan BN, pengundi keliru

PULAU PINANG – Masalah besar yang dihadapi Perikatan Nasional (PN) pada masa ini adalah pengundi tidak dapat membezakan antara PN dan BN.

baca lagi