Slide SERTAI KAMI SUMBANGAN SERTAI KAMI SUMBANGAN

MANTAN
PRESIDEN
MULA

Sdr Datuk Seri
Mah Siew Keong
(Presiden dari 2013 – 2018) Datuk Seri Mah Siew Keong dilahirkan di Teluk Intan pada tanggal 17 Jun 1961. Sebelum beliau melanjutkan pelajaran di United Kingdom, Datuk Seri Mah mendapatkan pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengahnya di Sekolah Kebangsaan Horley Methodist. Pada tahun 1981, beliau menyambung pelajarannya dalam Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan) di London School of Economics (LSE). Baca Seterusnya
Sdr Tan Sri Dato' Chang Ko Youn (Presiden 2013) Tan Sri Dato’ Chang Ko Youn dilahirkan pada tanggal 31 Ogos 1957. Beliau mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perundangan (Kepujian) di University of Hull, England pada tahun 1981 dan telah dilantik sebagai Barrister-at-law di Lincoln Inn, London.

Sekembalinya ke Malaysia, beliau memulakan kerjayanya sebagai peguam di Ipoh, Perak pada tahun 1983. Beliau kemudiannya menyertai GERAKAN dan mula memegang jawatan di dalam parti.
Baca Seterusnya
Sdr Tan Sri Dr
Koh Tsu Koon
(Presiden dari 2007 - 2013) Dr. Koh Tsu Koon dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1949, beliau mengikuti pelajaran di SJKC Phor Tay, Sekolah Menengah Chung Ling dan Sekolah Menengah(L) Methodist. Beliau berkelulusan ijazah dari Universiti Princeton pada tahun 1970 dalam bidang fizik, dan memperolehi Ph.D dari Universiti Chicago pada tahun 1977 dalam bidang ekonomi dan sosiologi pendidikan. Dr. Koh menjadi pensyarah di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang pada tahun 1975 dan telah dinaikkan pangkat kepada Timbalan Dekan Pusat Pengajian Pendidikan pada tahun 1978. Baca Seterusnya
Sdr Tun Dr
Lim Keng Yaik
(Presiden dari 1980 – 2007) Tun Dr. Lim Keng Yaik dilahirkan pada 8 April 1939 di Tapah, Perak. Beliau telah mengikuti pendidikan peringkat rendah dan menengah di Institusi St Michael, Ipoh. Selepas tamat pengajian, beliau melanjutkan pelajaran ijazah dalam bidang perubatan di Universiti Queen, Belfast dan berkelulusan M.B.B.Ch.B.A.O pada tahun 1964.
Sekembalinya ke Malaysia, Dr. Lim telah menubuhkan sebuah klinik di Ipoh di bawah perkongsian Cheah & Lim. Pada tahun 1968, Dr. Lim menceburi bidang politik dengan menyertai MCA.
Baca Seterusnya
Sdr Tun Dr
Lim Chong Eu
(Presiden dari 1971 - 1980) Dr. Lim Chong Eu dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1919. Beliau menamatkan pendidikan rendah di Sekolah Hutchings dan meneruskan pendidikan menengah di Penang Free School. Pada tahun 1937, beliau dianugerahkan Queen’s Scholarship untuk melanjut pelajaran di United Kingdom. Beliau mendapat Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan dari Universiti Edinburgh, Scotland pada tahun 1944. Baca Seterusnya
Sdr Professor Syed Hussein Alatas (Presiden dari 1968-1971) Dilahirkan di Bogor, Indonesia pada 17 September 1928, Profesor Syed Hussein Alatas adalah seorang ahli akademik Malaysia yang juga merupakan seorang ahli sosiologi, pengasas organisasi-organisasi sains sosial dan ahli politik.

Syed Hussein merupakan salah seorang tokoh pengasas Parti GERAKAN di antara golongan profesional dan intelek.
Baca Seterusnya

Baca Seterusnya Sdr Datuk Seri
Mah Siew Keong
(President from 2013 – 2018) Datuk Seri Mah Siew Keong dilahirkan di Teluk Intan pada tanggal 17 Jun 1961. Sebelum beliau melanjutkan pelajaran di United Kingdom, Datuk Seri Mah mendapatkan pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengahnya di Sekolah Kebangsaan Horley Methodist. Pada tahun 1981, beliau menyambung pelajarannya dalam Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan) di London School of Economics (LSE).
Baca Seterusnya Sdr Tan Sri Dato' Chang Ko Youn (Presiden 2013) Tan Sri Dato’ Chang Ko Youn dilahirkan pada tanggal 31 Ogos 1957. Beliau mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perundangan (Kepujian) di University of Hull, England pada tahun 1981 dan telah dilantik sebagai Barrister-at-law di Lincoln Inn, London.

Sekembalinya ke Malaysia, beliau memulakan kerjayanya sebagai peguam di Ipoh, Perak pada tahun 1983. Beliau kemudiannya menyertai Gerakan dan mula memegang jawatan di dalam parti.
Baca Seterusnya Sdr Tan Sri Dr Koh Tsu Koon (Presiden dari 2007 - 2013) Dr. Koh Tsu Koon dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1949, beliau mengikuti pelajaran di SJKC Phor Tay, Sekolah Menengah Chung Ling dan Sekolah Menengah(L) Methodist. Beliau berkelulusan ijazah dari Universiti Princeton pada tahun 1970 dalam bidang fizik, dan memperolehi Ph.D dari Universiti Chicago pada tahun 1977 dalam bidang ekonomi dan sosiologi pendidikan. Dr. Koh menjadi pensyarah di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang pada tahun 1975 dan telah dinaikkan pangkat kepada Timbalan Dekan Pusat Pengajian Pendidikan pada tahun 1978. Baca Seterusnya Sdr Tun Dr Lim Keng Yaik (Presiden dari 1980 – 2007) Tun Dr. Lim Keng Yaik dilahirkan pada 8 April 1939 di Tapah, Perak. Beliau telah mengikuti pendidikan peringkat rendah dan menengah di Institusi St Michael, Ipoh. Selepas tamat pengajian, beliau melanjutkan pelajaran ijazah dalam bidang perubatan di Universiti Queen, Belfast dan berkelulusan M.B.B.Ch.B.A.O pada tahun 1964.
Sekembalinya ke Malaysia, Dr. Lim telah menubuhkan sebuah klinik di Ipoh di bawah perkongsian Cheah & Lim. Pada tahun 1968, Dr. Lim menceburi bidang politik dengan menyertai MCA.
Baca Seterusnya Sdr Tun Dr Lim Chong Eu (Presiden dari 1971 - 1980) Dr. Lim Chong Eu dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1919. Beliau menamatkan pendidikan rendah di Sekolah Hutchings dan meneruskan pendidikan menengah di Penang Free School. Pada tahun 1937, beliau dianugerahkan Queen’s Scholarship untuk melanjut pelajaran di United Kingdom. Beliau mendapat Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan dari Universiti Edinburgh, Scotland pada tahun 1944. Baca Seterusnya Sdr Professor Syed Hussein Alatas (Presiden dari 1968-1971) Dilahirkan di Bogor, Indonesia pada 17 September 1928, Profesor Syed Hussein Alatas adalah seorang ahli akademik Malaysia yang juga merupakan seorang ahli sosiologi, pengasas organisasi-organisasi sains sosial dan ahli politik.

Syed Hussein merupakan salah seorang tokoh pengasas Parti Gerakan di antara golongan profesional dan intelek.

Sdr Datuk Seri
Mah Siew Keong
(President from 2013 – 2018) Datuk Seri Mah Siew Keong dilahirkan di Teluk Intan pada tanggal 17 Jun 1961. Sebelum beliau melanjutkan pelajaran di United Kingdom, Datuk Seri Mah mendapatkan pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengahnya di Sekolah Kebangsaan Horley Methodist. Pada tahun 1981, beliau menyambung pelajarannya dalam Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan) di London School of Economics (LSE). Baca Seterusnya
Sdr Tan Sri Dato' Chang Ko Youn (Presiden 2013) Tan Sri Dato’ Chang Ko Youn dilahirkan pada tanggal 31 Ogos 1957. Beliau mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perundangan (Kepujian) di University of Hull, England pada tahun 1981 dan telah dilantik sebagai Barrister-at-law di Lincoln Inn, London.

Sekembalinya ke Malaysia, beliau memulakan kerjayanya sebagai peguam di Ipoh, Perak pada tahun 1983. Beliau kemudiannya menyertai Gerakan dan mula memegang jawatan di dalam parti.
Baca Seterusnya
Sdr Tan Sri Dr
Koh Tsu Koon
(Presiden dari 2007 - 2013) Dr. Koh Tsu Koon dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1949, beliau mengikuti pelajaran di SJKC Phor Tay, Sekolah Menengah Chung Ling dan Sekolah Menengah(L) Methodist. Beliau berkelulusan ijazah dari Universiti Princeton pada tahun 1970 dalam bidang fizik, dan memperolehi Ph.D dari Universiti Chicago pada tahun 1977 dalam bidang ekonomi dan sosiologi pendidikan. Dr. Koh menjadi pensyarah di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang pada tahun 1975 dan telah dinaikkan pangkat kepada Timbalan Dekan Pusat Pengajian Pendidikan pada tahun 1978. Baca Seterusnya
Sdr Tun Dr
Lim Keng Yaik
(Presiden dari 1980 – 2007) Tun Dr. Lim Keng Yaik dilahirkan pada 8 April 1939 di Tapah, Perak. Beliau telah mengikuti pendidikan peringkat rendah dan menengah di Institusi St Michael, Ipoh. Selepas tamat pengajian, beliau melanjutkan pelajaran ijazah dalam bidang perubatan di Universiti Queen, Belfast dan berkelulusan M.B.B.Ch.B.A.O pada tahun 1964.
Sekembalinya ke Malaysia, Dr. Lim telah menubuhkan sebuah klinik di Ipoh di bawah perkongsian Cheah & Lim. Pada tahun 1968, Dr. Lim menceburi bidang politik dengan menyertai MCA.
Baca Seterusnya
Sdr Tun Dr
Lim Chong Eu
(Presiden dari 1971 - 1980) Dr. Lim Chong Eu dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1919. Beliau menamatkan pendidikan rendah di Sekolah Hutchings dan meneruskan pendidikan menengah di Penang Free School. Pada tahun 1937, beliau dianugerahkan Queen’s Scholarship untuk melanjut pelajaran di United Kingdom. Beliau mendapat Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan dari Universiti Edinburgh, Scotland pada tahun 1944. Baca Seterusnya
Sdr Professor Syed Hussein Alatas (Presiden dari 1968-1971) Dilahirkan di Bogor, Indonesia pada 17 September 1928, Profesor Syed Hussein Alatas adalah seorang ahli akademik Malaysia yang juga merupakan seorang ahli sosiologi, pengasas organisasi-organisasi sains sosial dan ahli politik.

Syed Hussein merupakan salah seorang tokoh pengasas Parti Gerakan di antara golongan profesional dan intelek.
Baca Seterusnya