Siaran Akhbar

PERUTUSAN HARI WANITA SEDUNIA 2023 PRESIDEN NASIONAL PARTI GERAKAN

Mac 7, 2023


Esok Hari Wanita Sedunia 2023. Sejak Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat, hak wanita telah diiktiraf di seluruh dunia. Ramai wanita dapat memegang jawatan kepimpinan dalam pelbagai bidang, ia telah menunjukkan bahawa wanita boleh mendapati lebih banyak peluang di tempat kerja.

Walau bagaimanapun, kita tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa pemerkasaan politik wanita masih mempunyai halangan..

Menurut penerbitan Statistik Pemerkasaan Wanita dalam Domain Terpilih, Malaysia, 2022 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), Indeks Jurang Gender Malaysia (MGGI) telah menurun sebanyak 0.7%, terutamanya dalam bidang politik.

Berdasarkan penerbitan tersebut, wanita di Malaysia hanya menguasai 10% daripada jawatan kepimpinan seperti Menteri, Ahli Parlimen serta Ahli Dewan Undangan Negeri. Ini telah mencerminkan hakikat bahawa wanita masih ketinggalan berbanding lelaki dari segi pemerkasaan politik, dan indeks pemerkasaan politik wanita kekal rendah.

Justeru, kerajaan campuran di bawah pimpinan Dato’ Seri Anwar Ibrahim perlu berusaha mencapai kesaksamaan jantina, termasuk mengambil lebih langkah untuk memastikan peluang serta hak wanita adalah sama dalam semua bidang.

Oleh itu, kami turut menyeru seluruh masyarakat untuk memberi perhatian kepada kepentingan kesaksamaan jantina dan mengambil langkah-langkah bagi memastikan wanita mempunyai peluang serta hak yang sama dalam semua bidang terutamanya dalam bidang politik.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Wanita Sedunia. Wanita adalah insan yang perlu dihormati dan dikasihi atas jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan.