Slide Join Us Contribute Join Us Contribute

Siaran Akhbar

全力拯救国家旅游业 民政建议拟专属扶持措施

Jul 15, 2020

有鉴于国内旅游业预测需等到明年第二季才能复苏,民政党全国主席拿督刘华才博士促请政府出台一份为旅游业量身定制的扶持措施,以全力拯救我国旅游业。

他指出,旅游业是是马来西亚第五大经济领域,在2018年创造出外汇总收入达841亿令吉,占GDP的5.9%,因此,旅游业的兴衰对国家经济复苏非常重要。

“随着新冠肺炎全球大流行,造成游客大幅减少,进而导至许多与旅游业相关的行业,例如酒店业亮起红灯,而根椐马来西亚酒店业协会砂拉越分会副会长张云耀在5月接受媒体采访时透露,全国已有超过800家酒店倒闭。”

刘华才是于今日,一篇文告中发表上述谈话。

他建议,政府通过旅游部组织旅游打折活动,为所有本地游客提供超低的优惠价格的国内旅游配套,以刺激旅游业。

此外,政府也应该为旅游者设立紧急贷款计划,让旅游相关企业可以从计划取得贷款急,这对于前景堪忧而很难从商业银行贷款的旅游业者来说,可谓解了燃眉之急。

他也指出,如今距旅游行业的恢复还有很长一段时间,因此,政府应该考虑允许旅游相关业者的延迟还贷及延长给予业者薪资补贴。

Sedia bantu kerajaan dalam kemajuan pengambilan vaksin

Sedia bantu kerajaan dalam kemajuan pengambilan vaksin

Presiden Nasional GERAKAN Datuk Dr. Dominic Lau Hoe Chai berkata, beliau telah berbincang kemungkinan untuk membuka stesen pengambilan vaksin dalam satu perbincangan secara maya dengan Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah.

baca lagi